Phim tài liệu "Chuyện tử tế"

Một trong tác phẩm hay của đạo diễn Trần Văn Thuỷ
Một trong tác phẩm hay của đạo diễn Trần Văn Thuỷ