Địa chỉ:     18B2 Đường số 3, Phường 15, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
                 Tel:           (84) 0909 466 876
                 Email:        duy.pham@dangduylawyer.com
                 Skype:       dangduylawyer 
Kinh doanh
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Mua bán & Sáp nhập
 • Liên doanh
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Đầu tư
 • Nhượng quyền
Bất động sản
 • Hợp đồng mua bán bất động sản
 • Hợp đồng thuê bất động sản bao gồm văn phòng, bán lẻ, nhà kho và tài sản khác
 • Hợp đồng xây dựng
 • Giấy phép
Lao động
 • Tuyển dụng và chấm dứt hợp đồng lao động
 • Khiếu nại lương và giờ làm việc
 • Chính sách và sổ tay lao động
Tranh chấp
 • Thương mại
 • Hình sự
 • Xây dựng
 • Quyền sử dụng đất
 • Thiệt hại cá nhân
 • Lao động
 • Hôn nhân & Gia đình 
 

Chào mừng đến với website Công ty Luật Đăng Duy