Địa chỉ:     18B2 Đường số 3, Phường 15, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
                 Tel:           (84) 0909 466 876
                 Email:        duy.pham@dangduylawyer.com
                 Skype:       dangduylawyer 

Tôn chỉ hoạt động
Tôi tận tâm phục khách hàng qua việc giải quyết nhu cầu pháp lý với chuẩn mực đạo đức hành nghề cao nhất.

Thông tin cá nhân 
Tôi hành nghề trong lĩnh vực kinh doanh, lao động, bất động sản và tranh chấp.  

Bằng cấp
Cử nhân luật Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Thành viên
Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

 

Chào mừng đến với website Công ty Luật Đăng Duy